• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm boş magniý arassalaýyş paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-06 、 BPB-CC-04

Ajaýyp suw geçirmeýän öndürijilik, ýangyna garşylyk, gowy berklik, ýokary güýç, ýokary tekizlik.

Fireangyna garşylyk: A synp


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm boş magniý paneli 75 mm boş magniý paneli

Model:

BPA-CC-06 BPB-CC-04

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● boş magniý
 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● boş magniý
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

75mm
standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Iki gatly 5 mm magniý tagtasy

Iki gatly 5 mm magniý tagtasy

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Täzeçillik önümimiz - El bilen ýasalan boş magniý paneli.Bu önüm, ähli gurluşyk zerurlyklaryňyza ygtybarly we çydamly çözgütleri üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallary we ösen önümçilik usullaryny birleşdirýär.

  Içindäki magniý panellerimiziň üstki gatlagy ýokary hilli reňkli polat polatdan ýasalyp, görüşiň özüne çekijiligini we uzak dowam etmegini üpjün edýär.Güýjüni we çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin, galvanizli polat zolaklar gyralary daňmak we berkitmek üçin ulanylýar.Bu, panellerimiziň daşarky elementlerden gowy goralmagyny we wagt synagyndan geçmegini üpjün edýär.

  Içindäki magniý panellerimiziň esasy gatlagy, aýna magniý birikdirijileri bilen goldanýan magniý panellerinden ýasalýar.Bu üýtgeşik kombinasiýa ýeňil, ýöne güýçli gurluşa getirýär.Mundan başga-da, paneliň içi boş ýer, ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklaryna eýe bolan gaýa ýüň bilen doldurylýar.Bu panellerimizi daşky we içerki goşundylar üçin amatly edýär, sebäbi amatly temperaturany saklamaga we energiýa sarp edilişini azaltmaga kömek edýär.

  Stil nukdaýnazaryndan, elde ýasalan içi boş magneziý panellerimiz nepisligi we köp taraplylygy görkezýär.Reňkli polat plastinka bilen içi boş magniýiň utgaşmasy islendik binagärlik stiliniň üstüni ýetirip biljek häzirki zaman we ajaýyp dizaýny döredýär.Söwda binasynyň daşky görnüşini ösdürmek ýa-da jaýyňyzyň içki diwarlaryna çylşyrymly täsir etmek isleseňiz, panellerimiz iň gowy saýlawdyr.

  Mundan başga-da, panellerimiz el bilen işlenip, ýokary ussatlygy we jikme-jikliklere üns bermegi üpjün edýär.Her bir panel, soňky önümiň ýokary hilini we dowamlylygyny kepillendirýän ýylylyk, basyş we ýelim bejeriş prosesleriniň üsti bilen ünsli öndürilýär.

  El bilen ýasalan boş magniý panellerimiz bilen, özüne çekiji, energiýa tygşytly we çydamly gurluşyk çözgüdiniň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz.Arhitektor, potratçy ýa-da jaý eýesi bolsaňyzam, panellerimiz köp sanly amaly we tükeniksiz dizaýn mümkinçiliklerini hödürleýär.El bilen ýasalan boş magniý panellerimiz bilen tapawudy başdan geçiriň we gurluşyk taslamaňyzy indiki derejä çykaryň.