• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm kremniý gaýa arassalaýyş paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-15

Suwuň pes siňdirilmegi, çyglylyk, howanyň geçirijiligi, poslama garşylygy, ýeňil gurluşy binanyň agramyny netijeli azaldyp biler;Gowy möhürleme öndürijiligi, ses izolýasiýa öndürijiligi adaty bölek diwaryndan 5-8 esse köp

Malylylyk geçirijiligi: 0.028 / mk


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm kremniý gaýa paneli

Model:

BPA-CC-15

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● kremniý gaýasy
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Silikon gaýasy

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • El bilen ýasalan Silikon gaýa panellerimiz bilen tanyşdyrmak. Bu önüm, köpugurly we ýokary hilli ýadro materialy üçin silikon gaýasynyň özboluşly aýratynlyklary bilen öňünden boýalan poladyň berkligini we güýjüni birleşdirýär.

  El bilen ýasalan Silikon gaýa panellerimiz üç gatlakdan durýar.Surfaceerüsti gatlagy ýokary poslama garşylygy we könelişme garşylygy bolan ýokary hilli reňkli polat plastinkadan ýasalýar.Bu gatlak önümlerimiziň çydamlydygyny we dürli daşky gurşaw şertlerine çydap biljekdigini üpjün edýär.

  Panelleriň gurluş bitewiligini ýokarlandyrmak üçin, gyralary berkitmek we berkitmek üçin galvanizli polat zolaklary ulanýarys.Bu, silikon gaýasynyň ýadrosynyň tagtanyň içinde howpsuz bolmagyny üpjün edýär, islendik deformasiýanyň ýa-da döwülmeginiň öňüni alýar.

  Silikon gaýa tagtamyzyň ýüregi onuň esasy gatlagynda ýerleşýär. Silikon gaýasyny silisiýa we magniý sulfidi ýaly organiki däl materiallar we organiki materiallar bilen birleşdirýäris.Bu özboluşly materiallaryň kombinasiýasy, panellerimize ajaýyp ýylylyk we izolýasiýa häsiýetlerini berýär, olary gurluşyk fasadlaryny izolýasiýa etmek üçin ideal edýär.

  Mundan başga-da, silikon gaýa plitalarymyz laboratoriýalarda giňden ulanylýar.Onuň ýylylyga garşylygy we himiki durnuklylygy synaglar geçirilende ýa-da nusgalar seljerilende gözegçilik edilýän gurşawy döretmek üçin amatly edýär.

  Pressörite basyşly we gyzdyrylan önümçilik prosesini ulanmak bilen, her silikon gaýa plastinkasynyň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýäris. Düşünjeli ussatlygymyz önümlerimiziň iň berk standartlara laýyk gelmegini üpjün edýär, dürli amaly programmalar üçin ygtybarly, täsirli çözgütleri üpjün edýär.

  El bilen ýasalan silllikon gaýa panellerimiz güýç, çydamlylyk we täsin ýylylyk aýratynlyklarynyň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýär.Daşarky izolýasiýa ýa-da laboratoriýaňyz üçin ygtybarly material gerek bolsa-da, silikon gaýa panellerimiz iň oňat saýlawdyr.Iň ýokary öndürijilik we taslamalaryňyzy ösdürmek üçin önümlerimize ynanyň.