• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Elektronika

Elektronika

BSLtech elektroniki çözgüdi

Elektronika pudagynda tejribäňizi ösdürmek, elektron böleklerini statiki elektrik togunyň ýetirýän zyýanyndan optimal goraýan arassa otaglary talap edýär.Elektrik bölekleri statiki elektrik toguna duýgur.BSL tarapyndan arassalanýan otaglar we akym şkaflary statiki zarýadlara garşy ýa-da zyýansyzlandyrýan anti-statik (ESD) komponentlerden gurlupdyr.Arassa otaglardaky HEPA we ULPA süzgüçleri, howa akymynda elektrik zarýadyny zyýansyzlandyrmak üçin islege görä statiki barlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Özbaşdaklaşdyrma

Bu pudakdaky procleanroomlaryň ölçegleri birneme ykjam giňişliklerden (birnäçe m2) 1000 m² arassalanýan otaglara çenli.“ProCleanroom” BSL arassa otag mebelleri üçin ýörite programma üpjün edýär.

Elektronika pudagynda adaty prosesler:

● Elektroniki gurnama
● Arassalamak we gaplamak
● Fotonika
● In Engineeringenerçilik