• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

In Engineeringenerçilik

In Engineeringenerçilik

In Engineeringenerçilik

BSLtech in Engineeringenerçilik çözgüdi

In engineeringenerçilik pudagynda tejribäňizi ösdürmek, çeýeligi hödürleýän arassa otaglary talap edýär.BSL gaty çeýe ölçegleri we ýerleşişi bilen arassa otaglary üpjün edýär.Arassa otagy giňeltmek gaty kyn we tertipde mümkinçilikler uludyr.Görşüňiz ýaly, BSL arassalaýyş otagy her meseläniň çözgüdini hödürleýär.

Elbetde, bir interfeýsiň üstünde ýekeje arassa otag ýerleşdirip bolýar.Bir uly giňişlige goşmaça, birnäçe (ykjam) boşlugy birleşdirmek mümkinçiligi bar.Şeýlelik bilen, islenýän tertip döredilýär (haryt gulpy, işgärleriň gulpy ýa-da ikisiniň utgaşmasy hakda pikir ediň).

Canopies

Arassa otaglar bar bolan enjamlary ýa-da gurnamalary bölekleýin ýa-da dolulygyna ýapyp biler.BSL kritiki proseslere ýa-da komponentlere ýa-da ýokarda ýerleşdirilip bilinjek bir taraplaýyn laminar akymy we örtükleri üpjün edýär.Şeýle etmek bilen, BSL daşky gurşawyň hapalanmagyndan goramagy teklip edýär.

In engineeringenerçilik pudagynda adaty prosesler:

● Sanjym galyplary
● Takyk ekstruziýa
● Optika
● Çap etmek
Os Birleşdirilen önümçilik
● Awtoulag
● Arassalamak we gaplamak