• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Iýmit

Günebakar ýagyny doldurýan maşyn

BSLtech Iýmit SOLUTION

Azyk senagatynda tejribäňizi ösdürmek, arassaçylyga iň gowy idegi kepillendirýän arassa otaglary talap edýär.Amallar wagtynda ýokary hapalanýan bölejikler köplenç çykýar.Şonuň üçin arassa otaglary dogry arassalamak möhümdir.BSL aňsat arassalamak üçin amatly materiallary saýlaýar.Mundan başga-da, HEPA süzgüçleri suwuň we beýleki suwuklyklaryň dökülmeginden goşmaça goralýar.

Iň meşhur wersiýa

Köplenç ulanylýar, ISO14644-1 halkara arassalaýyş standartyna laýyklykda ISO 5-den 7-e çenli synp otaglary.Isleseňiz, arassa otaglar potolokdan asylyp bilner.Mundan başga-da, BSL ykjam programmalar ýa-da gaplamak / doldurmak üçin ykjam we ýönekeý ykjam wersiýalary hödürleýär.

Azyk senagatynyň içindäki adaty prosesler:

(bölek) önümçilik liniýasyny we gök önümleri gurşap alýar

(bölek) gabyň çüýşesi

Suwuk önümi doldurmakdan goramak (mysal üçin çörek önümleri üçin suwuk ýumurtga)

Tohum ştamlaryny (kömelekleri) hapalanmakdan goramak