• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Derman

Farma

BSLtech Pharmaceutical SOLUTION

Derman pudagynda tejribäňizi ösdüreniňizde hil birinji ýerde durýar.Senagatda berk düzgünleşdirmek, ähli düzgünlere laýyk gelýän desgalar bolan arassa otaglara zerurlygy döredýär.

BSL arassalaýyş otagy, ISO 5 (EU GGMP A / B) bilen kiçi gurşawy we toplumlaýyn laminar akym zolaklaryny üpjün edýär.Bular möhüm prosesleri goraýar, şonuň üçin arassa otagyň galan bölegi pes ISO synpy bilen ýeterlikdir.Bu amaly çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýär.GB GGMP, arassa otag ISO14644-1 standartyna salgylanýar.

Izolýasiýa

Hapalanmagynyň öňüni almak üçin BSL izolýasiýa otaglaryny üpjün edýär.Islege görä prosesleriň yzygiderli gözegçiligi bilen üpjün edilýär.Arassa otagyň dizaýny, kosmosyň daşyndaky işgärleriň we prosesleriň howa bilen hapalanmagyny izolýasiýa etmegi üpjün edýär.Arassa akym izolýasiýa giňişliginde prosesi goraýar.Izolýasiýa arassa otaglary tozanlary bejermek, agram salmak, arassalyk synaglary, himiki derňew we gaplamak üçin amatlydyr.

Derman senagatynda adaty prosesler:

● Üçünji tarap (şertnama) önümçiligi
Ist Blister gaplamasy
Medical Lukmançylyk gaplamalary üçin ýeň ýasama
● Kapsula we planşet önümçiligi
Product Önümiň nusgasy we gaýtadan gaplamak
Oder Poroşok bilen işlemek, agram salmak
Machines Örtýän maşynlar / önümçilik liniýalary