• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

BSL dürli modully arassalaýyş programmalaryny ýerleşdirmek üçin pudakdaky iň giň arassa diwar panellerini hödürleýär.
Specificörite talaplaryňyza we amaly programmaňyza esaslanan özleşdirilen sitata bermäge şat bolarys.

 • MIKROELEKTRONIKA GÖRNÜŞLERI

  MIKROELEKTRONIKA GÖRNÜŞLERI

  Alýumin bal ary panelleri, mikroelektroniki arassalaýyş otaglary üçin iň meşhur diwar panelleri bolup durýar, sebäbi olar daş-töweregi däl, bölejik däl dökülýär, anti-statik, şeýle hem ýeňil we ýanmaýan.

 • FARMAKEUTIK GÖRNÜŞLER

  FARMAKEUTIK GÖRNÜŞLER

  Derman amaly programmalary, mikroblaryň we kömelekleriň ösmegine garşy durmak üçin dürli himiki maddalar bilen gaýtadan arassalanmaga we arassalanmaga çydamly bolsa, üzülmän yzygiderli ýuwup bolýan panelleri talap edýär.

 • HYZMAT EDILMELERI

  HYZMAT EDILMELERI

  Arassa otaglaryň islendik görnüşiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin alternatiw ýüzler we ýadrolar bar.Teklip edilýän ýerlere melamin, winil, boýalan polat, poslamaýan polat, Fiberglas ™ güýçlendirilen plastmassa (FRP), poliwinil hlorid (PVC), ýokary basyşly laminatlar we farfor polat girýär.