• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

CPHI PMEC Şanhaý 2024-de bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

CPHI & PMEC Hytaý, söwda, bilim paýlaşmak we aragatnaşyk gurmak boýunça Aziýanyň öňdebaryjy derman sergisidir.Dünýäde ikinji orunda durýan derman bazarynda işiňizi ösdürmek üçin bir bitewi platforma üpjün edip, derman üpjünçiligi zynjyry boýunça ähli pudak pudaklaryny öz içine alýar.Hytaýyň derman bazaryna girmäge barha artýan halkara gyzyklanmasy öňküsinden has uludyr we CPHI & PMEC China 2024-de gaty köp sergä garaşýarys.

2175e7d5-2b26-4c97-97d3-1d6d8fba8a89

CPHI Şanhaý 2024-nji ýylyň 19-njy iýunynda başlar. Biz öz stendimizde Hytaýdan ajaýyp sowgatlary taýýarladyk [N3]!

CPHI Şanhaý 2024 sergisinde himiýa, biotehnologiýa, daşky gurşawy goramak we derman önümleri ýaly iň täze tehnologiýalar we önümler görkezilýär.BSLtech Hytaýyň derman we biofarma pudaklary üçin ynamdar hyzmatdaş boldy.Dünýä bazarynyň aýratyn zerurlyklaryna ünsi jemläp, tejribe toplaýarys we eýýäm 50-den gowrak sebitde müşderiler bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

Otagymyza [N3] baryp görmek we BSLtech arassa otag diwar panelleri, arassa otag gapylary, penjireler we başga zatlary öwrenmek we hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini öwrenmek üçin hoş geldiňiz!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: Iýun-05-2024