• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Açyk çözgüt

Açyk çözgüt

Jemi çözgüt we dizaýn

BSL müşderiniň talaplaryna (URS) we degişli standartlara (EU-GMP, FDA, Local GMP, cGMP, WHO) laýyklykda umumy çözgüt we konseptual dizaýn berýär.

Müşderi gözden geçirenden we iki tarapyň arasyndaky duşuşykdan soň, 4 bölegi goşmak bilen laýyk enjamlary we ulgamy saýlap, jikme-jiklikleri we doly dizaýny bereris: