• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Bölünýän stend (nusga almak ýa-da agram salmak)

gysga düşündiriş:

Agram salmak, agram salmak ýa-da deňagramlylyk berkitmesi diýlip hem atlandyrylýar, duýgur materiallary ölçemek we dolandyrmak üçin gözegçilik edilýän gurşawy üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen berkitme. Agram salonynyň esasy maksady, agramy materialy daşarky hapalardan goramakdyr. tozan, howadan bölejikler we garalama.Bu möhümdir, sebäbi hatda ownuk hapalar hem duýgur agram amallarynyň takyklygyna we takyklygyna täsir edip biler. Agram otaglary howany arassalamak, iş meýdanynyň arassa we bölejiksiz galmagyny üpjün etmek üçin HEPA süzgüçleri ýaly aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýle hem stendde hapalanmak howpuny hasam azaldyp, iş meýdanynyň üstünden süzülen howanyň yzygiderli akymyny üpjün edýän laminar howa akymy ulgamy bolup biler. Mundan başga-da, agram salýan stendlerde täsirini azaltmak üçin titremä garşy stol ýa-da izolirlenen iş meýdany ýaly aýratynlyklar bolup biler. näzik agram amallarynda yrgyldylar.Şeýle hem, agyrlyk döwründe emele gelip biljek tüsse ýa-da himiki yslary aýyrmak üçin daşarky howa çalşygy ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp bilner. Agram stendleri dürli pudaklarda, şol sanda derman, himiýa barlaghanalarynda, gözleg desgalarynda we hil gözegçilik bölümlerinde ulanylýar. agramy önüm öndürmek, synag we gözleg maksatlary üçin zerurdyr. Umuman alanyňda, agram salýan stendler gözegçilik edilýän we arassa gurşawy üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde ulanylýan materiallaryň bitewiligini goramak bilen takyk we ygtybarly agram amallaryny üpjün edýär.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

WB-1100x600x1000

Görnüşi

Uglerodyň görnüşi

Daşarky ölçeg

(W * D * H) (CM)

120 * 100 * 245

Iş meýdany W * D * H (Cm)

110 * 60 * 100

Arassaçylyk derejesi

ISO 5 (100-nji synp)

ISO 6 (1000 synp)

Esasy süzgüç

G4 (90% @ 5μm)

Orta süzgüç

F8 (85% ~ 95% @ 1 ~ 5μm)

Efficiencyokary netijelilik süzgüji

H14 (99.99%~99.999%@0.5μm)

Howa akymynyň ortaça tizligi

0,45 ± 20% m / s

yşyklandyryş

≥300Lx

Şowhun

≤75dB (A)

 

Elektrik üpjünçiligi

AC 220V / 50Hz ýa-da AC 380V / 50Hz

Dolandyryş

Endokarky konfigurasiýa ýa-da esasy konfigurasiýa

 

Material

Daş ýüňden goraýan tagta

Egzoz howa

10% sazlap bolýar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Bölünýän stend, nusga almak, agram salmak we derňemek üçin ýörite arassalaýjy enjamdyr.Onda iş meýdanyndaky tozanlar we bölejikler bolup biler we operatoryň dem almagyna päsgel berip biler. Dispensasiýa stendine nusga alma kabinasy ýa-da agram salýan stend ýa-da aşaky kabinet ýa-da elektrik saklaýyş kabinasy hem diýilýär.

  Aýratynlyklary

  Custöriteleşdirilen dizaýn hoş geldiňiz.

  Ativearamaz basyş dizaýny, aşagyň aşagynda poroşok we bölejikleri öz içine alýar

  Poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk stendi arassa we arassa edýär

  Differensial basyş ölçeýjisi süzgüçlere real wagt gözegçilik etmek üçin enjamlaşdyrylandyr.

  Dispensasiýa stendinde (Nusga almak ýa-da agram salmak) iş meýdanynyň howasynyň arassalygyny saklamak üçin esasy süzgüçler, orta netijelilik süzgüçleri we HEPA süzgüçleri bar.

  Goýmalar

  Çig maly ölçemek we ölçemek, Antibiotik nusgasy, gormon dermanlaryny poroşok we suwuklyk bilen bejermek üçin ulanylýar.