• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Laminar akym transport arabalary / kabinet

gysga düşündiriş:

BSL laminar akym transport arabalary, aýrylýan ýerli tozansyz we steril gurşawy üpjün edýän laminar akym görnüşli howany arassalaýjy enjamdyr.Lukmançylyk we saglyk, ylmy gözlegler we elektronika ýaly arassa otaglarda makalalary göçürmek üçin ulanylýar.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady

Laminar akym ulag arabalary

Arassa dereje

ISO5 (100 FS209E derejesi)

Koloniýa sany

≤0.5 / tagam * (ø 90 Petri tagamy)

Windeliň ortaça tizligi

0,36 ~ 0.54m / s (sazlap bolýar)

ses

≤65dB (A)

Wibrasiýanyň ýarym pikiri

≤4um

elektrik üpjünçiligi

AC 220V / 50HZ

Efficiencyokary netijelilik süzgüji

Süzgüçiň netijeliligi H14 (99.995%~99.999%@0.3um)

batareýa

Gurşun kislotasy / litiý batareýalary

Dolandyryjy

Lighteňil duýgur mikrokompýuter dolandyryjy

Batareýanyň ömri

≥2H (müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner)

Önümiň görkezilmegi

/ laminar-akym-transport-kartskabinet-önüm /
Panel

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Czy-sus laminar akym transport arabalary, aýrylýan ýerli tozansyz we steril gurşawy üpjün edýän laminar akym görnüşli howa arassalaýjy enjamdyr.Lukmançylyk we saglyk, ylmy gözlegler we elektronika ýaly arassa otaglarda makalalary göçürmek üçin ulanylýar.

  Laminar akym transport arabalary 304 / 316L poslamaýan polatdan ýasalan.Ulagyň aşagy tormoz enjamy bilen uniwersal kaster bilen enjamlaşdyrylandyr.Beden gabykdan, ýokary netijelilik süzgüçinden, howa üpjünçiligi ulgamyndan, yşyklandyryşdan, iş modulyndan we ş.m.Mundan başga-da, zerurlyga görä uv germisid çyrasy, mikrokompýuter gözegçisi, gurşun kislotasy batareýasy ýa-da litiý batareýasy, UPS elektrik üpjünçiligi enjamy we ş.m. goşup bolýar.Enjam ýönekeý gurluşyň, çeýe hereketiň, amatly işlemegiň, owadan görnüşiň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.

  Önüm aýratynlyklary

  1. Içki gapagy ýerleşdirmek üçin çarçuwa hökmünde ulanylyp bilner

  2. Gorizontal ýa-da dik laminar akym zerur bolanda düzülip bilner

  3.DOP synag porty süzgüçiň bitewiligi bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip biler

  4. Goşmaça basyş tapawudyny görkezmek, ýeliň tizligini görkezmek we arassaçylyga hakyky wagt gözegçiligi

  Goýmalar

  Arassa otag bilen daşarky bölünişikde ulanylýan umumy ýerli arassalaýyş enjamy. Adamlar ýa-da önümler arassa ýere girenlerinde suwa düşmek üçin ulanylýar. Bu tozan çeşmesini arassa ýere täsir edip biler.