• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Biz hakda

Biz hakda

Biz hakda

Iň oňat lider arassalaýyş tehnologiýasy (Jiangsu) Co., Ltd. modully arassa otag ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji.

20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen , BSL arassa otag in engineeringenerçiliginde giňişleýin materiallar we çözgütler bilen üpjün edýär.Daşary ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän kompaniýalaryň iň gowy hyzmatdaşy hökmünde BSL derman, biohimiýa we elektron arassalaýyş hünär in engineeringenerligi üçin umumy çözgütleri hödürleýär. BSL "müşderiler üçin gymmatlyk döretmek" düşünjesine eýerýär we müşderilere hünärmenleri üpjün etmek üçin müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna ünsi jemleýär in engineeringenerçilik maslahat beriş, meýilnamalaşdyrmak we dizaýn, in engineeringenerçilik gurluşygy, ulgam işleýşi we tehniki hyzmat we beýleki hünär hyzmatlary.

BSL hil we mertebe esaslanýar we müşderileriň islegleri biziň maksadymyz.Biz siziň bilen hyzmatdaşlygy we hyzmatdaşlygy goldaýarys.

şahadatnamasy
kompaniýa hakda

Zawodymyz

OBM & OEM öndürijisi hökmünde zawodymyzda garaşsyz çig mal satyn alyş bölüminden, CNC ussahanasyndan, elektrik gurnama we programma üpjünçiligi öýünden, gurnama zawodyndan, hil barlag bölüminden, ammar we logistika bölüminden doly önümçilik liniýasy bar.

Departmentshli bölümler ýokary hilli maşyn öndürmek üçin oňat esas döretmek üçin gowy hyzmatdaşlyk edýärler.Gözleg we gözleg, önümçilik we satuw integrasiýasy bilen BSL “arassa otag materiallary” pudagynda öňdeligi saklaýar.

ammar-1
ammar-4
ammar-5
ammar-6

Önümimiz

Müşderiniň talaplaryna we taslama laýyklykda BSL talaplar üçin dürli materiallar we paneller öndürýär, BSL Arassa otag paneli ýygnalyp we sökülip bilner we gurluşyk we gurnama amatlydyr. Impactokary täsir garşylygy, gowy zarba garşylygy , BSL arassa otagy panelde şeýle hem tekiz we owadan ýer, ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýöriteleşdirilen ululyk we amatly baglanyşyk bar.

BSL Arassa otag paneli ýokary tehnologiýaly elektronika, derman, himiýa, iýmit we beýleki arassa otaglarda, potoloklarda, senagat zawodlarynda, ammarlarda, sowuk ammarlarda, peçlerde, kondisioner diwar panellerinde we beýleki arassa meýdanlarda giňden ulanylýar.

微 信 图片 _202306051025385
微 信 图片 _202306051025394
微 信 图片 _2023060510253911
61718c25

Biziň aç-açan çözgütimiz

BSL arassa derman tehnologiýasyny, awtomatiki gözegçilik we gözegçilik ulgamlaryny, derman suwlaryny bejermek, çözgütleri taýýarlamak we eltip bermek, doldurmak we gaplamak ulgamlary, awtomatiki logistika, hil gözegçiligi we merkezi barlaghana desgalary we ş.m. öz içine alýan dünýädäki derman we lukmançylyk zawodlaryna toplumlaýyn in engineeringenerçilik çözgütleri bilen üpjün edýär.BSL dürli ýurtlaryň kadalaşdyryjy talaplaryny kanagatlandyrmaga we müşderileriň aýry-aýry isleglerini kanagatlandyrmaga, müşderileriň derman senagatynda ýokary derejä we ykrar edilmegine kömek etmek üçin açyk taslama çözgütlerini düzmäge ünsi jemleýär.

BIZIUR TÜRKMEN ÇÖZGÜMI

In Engineeringenerçilik işi

tabyt
ab8372311
ac4b14f9
Ceradir-Arassa otag-Taslama-1
Ceradir-Arassaçylyk-Taslama-4
Çanjou-Rongdao1
Al Algerirde arassaçylyk-taslama-1
Elektron-arassa otag-Kanada-1
Elektron-arassa otag-Kanada-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

CE şahadatnamasy

BSL Arassa otag paneli hil barlagyndan geçýär we CE şahadatnamasyna eýe.

Effokary netijelilik

Doly önümçilik liniýasynyň işleýiş netijeliligi ýokary we önüm köp, bu wagt tygşytlamaga we kärhananyň zähmet çykdajylaryny azaltmaga amatly.

Zawodyň bahasy

Zawodyň göni satuw bahasy, hiç bir distribýutor baha tapawudyny gazanmaýar.

Tejribeli

OBM & OEM öndürijisi üçin 20 ýyldan gowrak tejribe, eksport Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Latyn Amerikasy we beýleki köp sebitlere ýaýrady.

Kepillik

Ulanyjynyň gowy işlemegi bilen bir ýyllyk kepillik möhleti teklip edilýär.Bu döwürde hil meselesi sebäpli zeper ýeten bölekler bize mugt hödürlener.