• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Önümçilik we ulag

Önümçilik

BSL önümçiligiň hiline we ösüşine berk gözegçilik edýär we berk gözegçiligi üpjün etmek üçin müşderileriň esasy enjamlaryň we materiallaryň FAT-a gatnaşmagyny öňe sürýär.Şeýle hem gorag gaplamalary bilen üpjün edýäris we ýük daşamagy dolandyrýarys.

Önümçilik displeýi (4)

Arassa otag paneli

Önümçilik we ulag (1)

Arassa otag gapysy

HEPA süzgüji

HEPA süzgüji

HEPA gutusy

HEPA gutusy

Janköýerleriň süzgüç bölümi

Janköýerleriň süzgüç bölümi

Pass Box

Pass Box

Howa duşy

Howa duşy

Laminar akym kabineti

Laminar akym kabineti

Howa dolandyryş bölümi

Howa dolandyryş bölümi

FotoJet

Ulag

Howpsuzlygy üpjün etmek we poslama ýol bermezlik üçin agaçdan ýasalan gaplary has gowy görýäris.Diňe arassa otag panelleri adatça PP filmi we agaç tarelka bilen gaplanýar.Käbir önümler içerki PP filmi we karton we FFU, HEPA süzgüçleri we ş.m. ýaly daşarky agaç gaplar bilen gaplanýar.

“EXW”, “FOB”, “CFR”, “CIF”, “DDU” we ş.m. ýaly dürli baha möhletini edip bileris we eltilmezden ozal bahanyň soňky möhletini we transport usulyny tassyklap bileris.

Eltip bermek üçin LCL (Konteýner ýükünden has az) we FCL (Doly konteýner ýük) hem taýýarlamaga taýýar.Soonakyn wagtda bizden sargyt ediň we ajaýyp önüm we paket hödürläris.Sagbol!