• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Takyk mehanika

Takyk mehanika

Takyk mehanika

BSLtech takyk mehanika SOLUTION

Takyk in engineeringenerçilik pudagynda tejribäňizi ösdürip, köplenç ISO 6 ýa-da 7-nji synply arassa otaglary soraýar, bir ýa-da birnäçe akym ýa-da akym şkaflary (ISO 4 ýa-da 5) bilen bilelikde BSL ýokary hilli ykjam ýerli çözgütleri hödürleýär.Gysga gowşuryş wagty we ýokary çeýeligi we hereketliligi sebäpli BSL müşderilere bazar üýtgemelerine çalt jogap bermäge kömek edip biler.Bu has ýokary girdeji getirýär.

Dürli görnüşler

Bu pudagyň ölçegleri birneme ykjam ýerlerden (birnäçe m2) 1000 m² çenli arassalanýan otaglara çenli.HEPA fan süzgüç bölümlerinde anti-statik (ESD) materiallar ýa-da anti-statik barlar bilen bilelikde bolup, howadaky elektrik zarýady zyýansyzlandyrylýar.

Otaglar arassa otaga laýyk gaplamak üçin amatlydyr.Spaceeri garaňkylaşdyrmak mümkinçiligi sebäpli UV l bilen gözden geçirmek Bu pudagyň ölçegleri birneme ykjam ýerlerden (birnäçe m2) 1000 m² çenli arassalanýan otaglara çenli.HEPA fan süzgüç bölümlerinde anti-statik (ESD) materiallar ýa-da anti-statik barlar bilen bilelikde bolup, howadaky elektrik zarýady zyýansyzlandyrylýar.

Hil gözegçiligi üçin yşyk mümkindir.BSL öz gözbaşyny ýokary tehnologiýaly we şonuň üçin bu pudakdaky talaplardan doly habarly.Bu tejribe bilen BSL müşderilerine amallary optimal guramak barada maslahat berýär.

Takyk in engineeringenerçilik pudagynda adaty prosesler:

Hi highokary tehnologiýaly komponentleri ýygnamak}
● Arassa otaglary arassalamak we gaplamak
● ASML 4-nji synp, ASML 2-nji synp ASML GSA ülňülerine laýyklykda arassalamak we gaplamak.