• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk
head_bn_item

BSL dürli modully arassalaýyş programmalaryny ýerleşdirmek üçin pudakdaky iň giň arassa diwar panellerini hödürleýär.
Specificörite talaplaryňyza we amaly programmaňyza esaslanan özleşdirilen sitata bermäge şat bolarys.

 • MIKROELEKTRONIKA GÖRNÜŞLERI

  MIKROELEKTRONIKA GÖRNÜŞLERI

  Alýumin bal ary panelleri, mikroelektroniki arassalaýyş otaglary üçin iň meşhur diwar panelleri bolup durýar, sebäbi olar daşardan däl, bölejik däl dökülýär, anti-statik, şeýle hem ýeňil we ýanmaýan.

 • FARMAKEUTIK GÖRNÜŞLER

  FARMAKEUTIK GÖRNÜŞLER

  Derman goşundylary, mikroblaryň we kömelekleriň ösmegine garşy durmak üçin dürli himiki maddalar bilen yzygiderli arassalanmaga we arassalanmaga garşy durýan wagtynda üzülmän ýuwup bolýan panelleri talap edýär.

 • HYZMAT EDILMELERI

  HYZMAT EDILMELERI

  Arassa otaglaryň islendik görnüşiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin alternatiw ýüzler we ýadrolar bar.Teklip edilýän ýerlere melamin, winil, boýalan polat, poslamaýan polat, Fiberglas ™ güýçlendirilen plastmassa (FRP), poliwinil hlorid (PVC), ýokary basyşly laminatlar we farfor polat girýär.