• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Laboratoriýa

Laboratoriýa

Laboratoriýa arassa otagy (1)
Laboratoriýa arassa otagy (2)
Laboratoriýa arassa otagy (2)
Laboratoriýa arassa otagy (1)

BSLtech Laboratoriýa SOLUTION

Laboratoriýa arassa otaglary esasan mikrobiologiýa, biomedisina, biohimiýa, haýwan synaglary, genetiki rekombinasiýa we biologiki önümler ýaly ugurlarda ulanylýar.Esasy barlaghanalardan, ikinji derejeli barlaghanalardan we kömekçi binalardan ybarat bu desgalar düzgünlere we ülňülere laýyklykda işlemelidir.Esasy arassa enjamlar howpsuzlyk izolýasiýa kostýumlaryny, garaşsyz kislorod üpjünçilik ulgamlaryny we negatiw basyş ikinji barýer ulgamlaryny öz içine alýar.Bu aýratynlyklar, arassa otaglara operatoryň howpsuzlygyny, daşky gurşawyň howpsuzlygyny, galyndylary dolandyrmagy we nusga howpsuzlygyny üpjün etmek bilen uzak wagtlap howpsuz gurşawy saklamaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, ähli gaz gazlary we suwuklyklar arassalanmaly we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmek we iş gurşawynyň bitewiligini goramak üçin birmeňzeş işlenmeli.